Nigiri

Nigiri Katsu Chicken

$2.50

Nigiri

Nigiri Katsu Chicken

$2.50
Nigiri Katsu Chicken
  • Description
Nigiri Katsu Chicken